fbpx
16.6 C
Vranje
ponedeljak, 20.05.2024

Komandant 4. brigade KOV: Migranti ne predstavljaju pretnju po bezbednost naših građana

Odabrani članci

Vukašin Živković
Vukašin Živković
Novinar portala. Diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Trenutno na master studijama Fakulteta organizacionih nauka (FON).

Razgovarali smo sa komandantom 4. brigade Kopnene vojske brigadnim generalom Slobodanom Stopom o angažovanju Vojske Srbije tokom vanrednog stanja i sprečavanja širenja virusa COVID-19, obezbeđivanju prihvatnih centara, administrativnih prelaza i državnih granica, saradnji sa KFOR-om i stranim oružanim snagama kao i o aktuelnostima iz brigade u čijem su sastavu komanda i jedinice u Vranju kao i jedinice u Bujanovcu. Pripadnici 4. brigade KOV privukli su pažnju medija zbog gesta migranata iz prihvatnog centra u Vranju koje su obezbeđivali, kada su ih tokom dezangažovanja migranti ispratili aplauzom.

Slobodna reč: Možete li nam reći nešto više o podršci koju je 4. brigada Kopnene vojske tokom vanrednog stanja pružila civilnim vlastima u Vranju i Pčinjskom okrugu?

Brigadni general Slobodan Stopa: Tokom vanrednog stanja, 4. brigada Kopnene vojske dobila je zadatak da pruži pomoć civilnim vlastima u sprečavanju širenja virusa COVID-19 u Vranju i Pčinjskom okrugu kao i pripadnicima MUP-u Republike Srbije u obezbeđivanju graničnih prelaza i prihvatnih centara za migrante. Snage su bile angažovane na zadacima obezbeđenja tri granična prelaza: prema Republici Severnoj Makedoniji – granični prelaz Prohor Pčinjski, i prema Republici Bugarskoj – granični prelazi Ribarce i Strezimirovce, kao i obezbeđenja pet prihvatnih centara: Vranje, Bujanovac, Preševo, Bosilegrad i Miratovačko polje. Zatim, obezbeđenja objekta stare Hirurgije u Medicinskom centru Vranje i zgrade Prihvatilišta za stara i iznemogla lica u Vranju. U jednom periodu obezbeđivali smo i privremene objekte za smeštaj obolelih lica Dom učenika u Vranju i objekat za smeštaj državljana Republike Srbije pristiglih iz inostranstva u Specijalnoj bolnici Bujanovačka banja.

U toku pandemije izazvane korona virusom svi postavljeni zadaci su izvršeni na vreme, u potpunosti i bez problema, a odgovorno i pravoremeno je pružena pomoć Štabu za vanredne situacije grada Vranja. Angažovanjem snaga na zadacima pružanja pomoći civilnim vlastima u sprečavanju širenja virusa COVID-19 u Vranju i Pčinjskom okrugu, omogućili smo organima MUP-a i zdravstvanim radnicima da se u punom kapacitetu posvete borbi protiv virusa. Zajedničkim snagama i angažovanjem smo uspeli da stanje stabilizujemo i situaciju držimo pod kontrolom. Želim da se zahvalim svim lokalnim samoupravama na dobroj saradnji i kordinaciji aktivnosti u toku angažovanja pripadnika 4. brigade na svim zadacima.

SR: Vojska Srbije je tokom vanrednog stanja osim kontrole graničnih prelaza, kontrolisala i prihvatne centre za azil. U Vranju postoji izvestan strah i nerazumevanje kada su u pitanju migranti zbog navodne „opasnosti“ koju oni predstavljaju a pojednini mediji plasiraju. Da li postoji objektivna opasnost ovih ljudi za građane Vranja i juga?

BGSS: Snage 4. brigade KOV su u jednom trenutku obezbeđivale oko 2500 migranata raspoređenih u pet Prihvatnih centara u Pčinjskom okrugu. Zadatak je bio sprečavanje nekontrolisanih izlazaka i kretanja migranata za vreme vanrednog stanja, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. Tokom izvršavanja zadataka postavljena su jasna pravila ponašanja koja su poštovana od strane migranata i nije bilo problema. Koliko sam upoznat sa namerama ovih ljudi, njima je cilj da nastave svoj put prema zapadnoj Evropi tako da ne predstavljaju pretnju po bezbednost naših građana. Svakako, mi pratimo situaciju i ako se pretnja po bezbednost naših građana na jugu Srbije pojavi, spremni smo da reagujemo, u skladu sa donešenim odlukama. O načinu izvršenja ovog zadatka, o profesionalzmu pripadnika 4. brigade Kopnene vojske, govori i gest migranata koji su naše vojnike i starešine ispratili aplauzom tokom dezangažovanja iz prihvatnog centra u Vranju.

SR: Jedan od zadatka 4. brigade KOV jeste i „priprema i angažovanje jedinica za obezbeđenje administrativne linije prema autonomnoj pokrajni kosovo i Metohija i kontrola Kopnene zone bezbednosti“. Mnogi komandanti KFOR-a su ocenili saradnju sa našim snagama na terenu veoma pozitivnom. Koji je Vaš utisak o ovoj saradnji?

BGSS: Najvažniji zadatak 4. brigade Kopnene vojske je obezbeđenje administrativne linije prema autonomnoj pokrajni Kosovo i Metohija i kontrola Kopnene zone bezbednosti. Mi to radimo 365 dana u godini i 24 časa dnevno. Obezbeđujemo administrativnu liniju u dužini od 117 kilometara, angažovanjem snaga na 11 baza i 4 posednuta objekta, i nije nam teško jer radimo to već dugi niz godina. Bezbednost građana Republike Srbije bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost na jugu centralne Srbije je naš prioritet. U izvršavanju ovog zadatka, 4. brigada Kopnene vojske ostvaruje saradnju sa snagama KFOR-a na Kosovu i Metohiji.

Saradnja se ostvaruje realizacijom zajedničkih patrola i osmatračnica duž administrativne linije sa ciljem sprečavanja ilegalnih prelazaka administrativne linije, šverca robe i stoke, kao i sprečavanje ilegalne seče šuma u zahvatu administrativne linije. Sa komandom snaga KFOR-a i Regionalne komande Istok na mesečnom nivou održavaju se koordinacioni i komandni sastanci na kojima se dogovaraju i koordiniraju aktivnosti i rešavaju eventualni problemi. Pripadnici 4. brigade Kopnene vojske su obučeni, opremljeni i visoko motivisani za izvršenje zadataka u Kopnenoj zoni bezbednosti. Profesionalizam naših pripadnika je prepoznat i od pripadnika KFOR-a, tako da se 4. brigada ceni kao siguran i pouzdan partner.

SR: Dugi niz godina u bazi Jug se vrše razne multinacionalne vežbe pre svega sa NATO članicama, kao i druge vežbe koje imaju za cilj prpremu za učestvovanje u multinacionalnim opracijama. Koji je značaj ove baze za naše oružane snage i Srbiju uopšteno?

BGSS: Pored zadataka iz 1. i 3. misije, 4. brigada Kopnene vojske izvršava i zadatke iz 2. misije Vojske Srbije, a to su međunaradna vojna saradnja i učešće u misijama održavanja mira u svetu kroz misije UN-a. Zadatke međunarodne vojne saradnje izvršavamo kroz izvođenje multinacionalnih vežbi sa oružanim snagama stranih zemalja. Od 2014. godine u bazi Jug izvodi se obuka sa oružanim snagama stranih zemalja kroz vežbu „Platinasti vuk“. Samo na vežbama „Platinasti vuk 18 i 19“ učestvovalo je preko 1000 vojnika i starešina Vojske Srbije i pripadnika stranih oružanih snaga.

Učešćem na međunarodnim vežbama i aktivnostima, pripadnici 4. brigade Kopnene vojske imaju priliku da razmene iskustva sa pripadnicima stranih oružanih snaga, sagledaju načine izvršavanja zadataka i procedura koje mogu koristiti u daljem radu, ali i da pokažu svoj stepen obučenosti i profesionalizam. Od 2014. godine, 4. brigada izvršava i zadatke u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija UNIFIL u Libanu. Preko 500 pripadnika brigade učestvovalo je u ovoj misiji Ujedinjenih nacija i sa uspehom izvršavalo postavljene zadatke i dostojanstveno predstavljalo Vojsku Srbije i Republiku Srbiju.

I ove godine upućujemo 130 pripadnika brigade u misiju UNIFIL. Baza „Jug“ je, sa svojim kapacitetima i lokacijom, od velikog značaja za Vojsku Srbije i Republiku Srbiju jer u potpunosti obezbeđuje uslove da se u njoj obučavaju jedinice Vojske Srbije za izvršavanje svih zadataka a posebno onih koji se odnose na učešće u mirovnim operacijama UN i zadataka iz oblasti međunarodne vojne saradnje sa stranim oružanim snagama. Ali najvažniji zadatak je odbrana otadžbine i za ovaj zadatak se jedinice 4. brigade Kopnene vojske neprestano osposobljavaju u bazi „Jug“, na poligonima Borovac i Rujan.

SR: Među državama Zapadnog Balkana, Srbija je tokom 2019. godine najviše izdvajala za vojsku. To pokazuju najnoviji podaci SIPRI iz aprila ove godine. Da li nam možete opisati zanačaj ovog velikog izdvajanja za vojsku i šta je sve urađeno na polju modernizacije u 4. brigadi KOV proteklih godina?

BGSS: Poslednjih godina je 4. brigada Kopnene vojske opremljena značajnim sredstvima koja su povećala operativne sposobnosti brigade kroz povećanje vatrene moći, manevarskih sposobnosti, zaštite ljudstva i veće sposobnosti iskorišćenja informacionog prostora. Brigada je opremljena sa najsavremenijim sredstvima za opto-elektronsko izviđanje, kako za osmatranje u dnevnim, a posebno bih naglasio, u noćnim uslovima, novim streljačkim naoružanjem i uniformom. Posebno bih istakao da je brigada od jula 2019. godine, opremljena i najnovijim oklopnim borbenim vozilima točkašima LAZAR-3. Opremanje i modernizacija jedinica Vojske Srbije je u toku i u narednom periodu se planira modernizacija samohodne artiljerije, mehanizovanih, oklopnih i izviđačkih jedinica. Značaj opremanja i modernizacije kako Vojske Srbije tako i jedinica brigade predstavlja veliki napredak u odnosu na neki protekli period, a mi kao krajnji korisnici savremenih sredstava smo svakako zadovoljni mogućnostima koje nam ona pružaju.

Slobodan Stopa rođen je 1963. godine u Muškovcima (Obrovac, Hrvatska), završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske, i bio na komandno-štabnom i generalštabnom usavršavanju. Za komandanta 4. brigade Kopnene vojske postavljen je u decembru 2016. godine zamenivši na toj dužnosti brigadnog generala Zorana Luburu. U čin brigadnog generala unapređen je 2018. godine. Stopa je ranije, od 2012. godine obavljao dužnost pomoćnika komandanta Kopnene vojske za operacije, a takođe je bio na dužnosti načelnika štaba Druge brigade Kopnene vojske, kao i na drugim visokim dužnostima u jedinicama Kopnene vojske.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklama -
- Reklama -

Poslednji članci