fbpx
6.2 C
Vranje
sreda, 17.04.2024

Odbornici usvojili Izveštaj o radu Milenkovića za prošlu godinu

Odabrani članci

Grad Vranje
Grad Vranjehttp://www.vranje.org.rs
Služba za odnose sa javnošću grada Vranja na zvaničnom sajtu dnevno ažurira informacije o radu lokalne izvršne i zakonodavne vlasti. Izrađuje Informator o radu organa Grada i bilten "Mesečnik".

VRANJE – Tokom 35. sednice Skupštine grada Vranja usvojen je Izveštaj o radu gradonačelnika Slobodana Milenkovića za 2022. godinu.

Kako je istakao tokom izlaganja, 2022. godinu je obeležila svetska energetska kriza, ali su  „preduzete sve neophodne mere da se obezbede energenti potrebni za pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje krajnjih korisnika, a pre svega dece u predškolskim i školskim ustanovama i ostalih korisnika usluga Javnog preduzeća „Novi dom“ Vranje“.

Milenković je govorio i o ostalim realizovanim aktivnostima, a celo izlaganje možete videti na sajtu grada Vranja.

U nastavku sednice Skupštine odbornici su razmatrali i usvojili Izveštaj o radu Gradske uprave, koji je predstavio načelnik GU Dušan Aritonović, navodeći realizovane aktivnosti u prethodnoj godini po službama i odeljenjima. Nakon toga, usvojeni su Izveštaji o radu Gradskog veća, lokalnog ombudsmana, Gradskog pravobranilaštva i glavnog urbaniste grada Vranja za 2022. godinu.

Takođe, gradski parlament dao je zeleno svetlo i na Izveštaj o sprovođenju Strategije unapređenja položaja mladih Grada Vranja za prethodnu godinu i Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje za periode od 01.01.2022. do 30.09.2022. i od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Na današnjoj sednici usvojeni su i Izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima poslovanja za 2022. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Novi Dom, Urbanizam i izgradnja grada Vranja, Parking servis, Uprava Banje i Privredno društvo „Slobodna zona“. Takođe, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o izmenama i dopunama odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti na teritoriji grada Vranja, Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u 2023. godini, Plan zaštite i spasavanja grada Vranja, kao i Rešenje o obrazovanju lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Takođe, usvojena su i Rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela, kao i Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornih odbora javnih ustanova Kulturno-obrazovni centar Vranje i Javna biblioteka „Bora Stanković“, kao i JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“.

Usvojena je i Odluka o izmeni i dopuni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, zamenika predsednika i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije Grada Vranja u stalnom sastavu.

Na današnjoj sednici potvrđivanjen je mandat odborniku Srbi Nikoliću sa liste „Aleksandar Vučić -Za našu decu“.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci