fbpx
15.9 C
Vranje
četvrtak, 30.05.2024

Predaja lista kandidata za poslanike do 28. novembra

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

BEOGRAD – Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, raspisao je danas vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar, a od danas počinje da teče i izborna trka za osvajanje 250 poslaničkih mandata. Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, stranke i koalicije izborne liste treba da podnesu Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) na propisanom obrascu, i to najkasnije 20 dana pre dana glasanja, u ovom slučaju do 28. novembra, piše Radio-televizija (RTV) Vojvodine.

Za podnošenje izbornih lista potrebno je prikupiti 10.000 overenih potpisa građana koji podržavaju listu, dok je za manjinske stranke dovoljno 5.000 potpisa. Birač može potpisom podržati samo jednu izbornu listu, koja mora biti overena kod javnog beležnika ili u opštinskoj, gradskoj upravi ili sudu.

Izbornu listu može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i grupa građana, a na njoj mora biti najmanje 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola.

Izborna lista sadrži naziv podnosioca izborne liste, naziv izborne liste, redni broj kandidata za narodnog poslanika, ime i prezime. Ako izbornu listu podnosi koalicija, u izbornoj listi se za svakog kandidata za narodnog poslanika navodi pun ili skraćeni naziv političke stranke koja ga je kandidovala. Nakon proglašenja izborne liste, podnosilac izborne liste ne može da menja raspored kandidata na izbornoj listi.

RIK je dužan da donese odluku o izbornoj listi u roku od 48 časova od njenog podnošenja, a liste se proglašavaju po redosledu ispunjavanja uslova za proglašenje. RIK donosi odluku kojom utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ najkasnije 15 dana pre dana glasanja.

Redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašene, a zbirna izborna lista mora biti vidno istaknuta na biračkom mestu za vreme glasanja. Narodna skupština koja je raspuštena može da vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom. Raspuštanjem skupštine prestaje i mandat Vlade, a Vlada kojoj je prestao mandat može, takođe, da vrši samo poslove određene zakonom, do izbora nove Vlade.

RIK, u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima izbora. U raspodeli 250 poslaničkih mandata u parlamentu mogu da učestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanje 3 odsto glasova od broja birača koji su glasali, dok izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od 3 odsto glasova.

Narodni poslanici biraju se u Republici Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici. Poslanički mandati raspodjeljuju se izbornim listama srazmerno broju dobijenih glasova, a broj mandata koji pripada izbornim listama utvrđuje se primenom sistema najvećeg količnika. Poslanički mandati koje je osvojila izborna lista dodeljuju se kandidatima za narodne poslanike prema njihovom redosledu na izbornoj listi.

Predizborna tišina počinje 48 časova pre dana glasanja i traje i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta.

Zakonom je predviđeno i da u sprovođenju izbora opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za narodne poslanike i javnih medijskih servisa u toku izbornih aktivnosti sprovodi Nadzorni odbor za izbornu kampanju.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci