fbpx
16.9 C
Vranje
utorak, 16.04.2024

GV: Za projekte iz kulture za ovu godinu šest miliona dinara

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

VRANJE – Gradsko veće Grada Vranja raspisalo je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu. Cilj raspisivanja konkursa je da se obezbede finansijski uslovi za realizaciju projekata koji doprinose negovanju i razvoju kulturne tradicije, stvaranju novih i savremenih vrednosti i afirmaciji stvaralaca, nosilaca i organizatora, odnosno razvoja sredine u celini, piše u saopštenju Službe za odnose sa javnošću.

Sredstva namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata, u iznosu od šest miliona dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Vranja za 2024. godinu. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000 dinara, a najveći je dva miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (samostalni umetnik, samostalni stručnjak u kulturi, samostalni izvođač kulturnih programa i samostalni saradnik u kulturi), osim ustanova kulture čiji je osnivač Grad Vranje i koje se finansiraju iz budžeta Grada Vranja.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo za jednu oblast za finansiranje ili sufinansiranje projekta. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu grada, najkasnije 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Prijava se podnosi na prijemnom obrazcu koji je sastavni deo konkursa i može se preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Vranja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa  na zvaničnom sajtu grada, zaključno sa 28. martom.

Prijave projekata potrebno je poslati na adresu: Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana broj 1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu“ ili predajom u Uslužni centar Gradske uprave, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, i staviti oznaku „Ne otvarati“.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Vida Stojanović, samostalni savetnik u Odseku za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje.

Kontakt telefon za više informacija je 017/421 029.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci