fbpx
15 C
Vranje
sreda, 22.05.2024

Narednih dana u Vranju intenzivna kontrola poštovanja mera

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

VRANJE – Načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović najavio je intenzivniju kontrolu poštovanja svih epidemioloških mera i preporuka republičkog i gradskog štaba za vanredne situacije. Prema njegovim rečima, kaznena politika je opcija kada druge mere i preporuke ne naiđu na puno poštovanje i doslednu primenu.

Pozivam sve naše sugrađane na poštovanje propisanih mera, jer nam je cilj da sprečimo dalje širenje koronavirusa“ – rekao Aritonović.

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu GU, kontrolu poštovanja mera vršiće komunalna milicija i nadležne inspekcijske službe Gradske uprave, kao i republička sanitarna inspekcija. Tokom inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor i komunalni milicionar imaju ovlašćenja da izdaju prekršajni nalog i da podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom.

U slučajevima nepoštovanja propisanih mera u vreme trajanja epidemije, u pogledu okupljanja ljudi suprotno propisima, inspekcijski organi i komunalni milicionаr mogu usmeno, u skladu sa zakonom, da nalože da se isprazni objekat, odnosno prostor u kojem je došlo do kršenja propisanih mera, kao i da zabrane obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru, u određenom trajanju, dok nadležni organ ne preduzme predviđene mere.

U zavisnosti od toga da li se radi o pravnom licu, preduzetniku ili odgovorom licu, ukoliko ti subjekti ne preduzmu aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odrede odgovorno lice za neposrednu primenu tih mera, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 300.000. dinara. Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije, usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života u vreme trajanja epidemije.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci